آب اکسیژنه چیست و از کاربردهای فوق العاده آن چه می دانید؟

مصرف هیدروژن پراکسید در هر حجم توصیه نمی شود. محصولات مبتنی بر پراکسید هیدروژن که به وسیله مصرف کنندگان به جهت مصارف خانگی خریداری می شوند، طبق معمول حدود 3 درصد هیدروژن پراکسید دارند. مرکزها پیشگیری وکنترل بیماری در آمریکا، ضدعفونی نمودن روزانه سطوحی که مرتبا لمس می شوند مانند: دستگیره ها، کلیدهای برق، پیشخوان ها ، تلفن ها ، کیبوردها، شیر آب ، سینک ها و خدمت های بهداشتی را اساسی آب اکسیژنه یا بقیه مواد ضدعفونی کننده مضاعف سفارش می کنند. آیا پراکسید هیدروژن به عنوان ضد عفونی کننده در برابر ویروس هایی مثل COVID-19 اثرگذار است؟ این ماده همچنین می تواند اهمیت مواد شیمیایی دیگر واکنش نشان داده و رنگ آن ها را تغییر داده یا از فی مابین چیره شود برای مثال ، پتاسیم پرمنگنات یک پودر جامد بنفش رنگ میباشد که در اثر واکنش کلیدی هیدروژن پراکسید در گوشه و کنار اسیدی به رنگ صورتی تبدیل می شود. جنبه های مثبت پراکسید هیدروژن شامل همین واقعیت است که دوستدار محیط زیست هست (به O2 و H2O جزء‌جزء‌کردن می شود) ، بی رنگ و غیر خورنده است. آیا در صورت استنشاق یا این که بلعیدن پراکسید هیدروژن مضر است؟ FDA اثرات پراکسید هیدروژن را به تیتر یک ماده افزودنی غذایی آزمایش کرده و آن را در لیست شناخته شده به عنوان امن (GRAS) قرار دیتا است. هیدروژن پراکسید رقیق ، که به طور معمول حدود 3 درصد می باشد (که می توان از داروخانه ها تنظیم کرد)، برای استعمال منظم در منزل بی خطر هستند. در غلظت های پایین، می توان از پراکسید هیدروژن به تیتر دهانشویه برای از در میان بردن مخاط یا این که تحریکات جزئی دهن استعمال کرد (برای این گزینه صد رد صد می بایست کلیدی پزشک معالج مشورت کرد و استفاده سر خویش از آن برای تمیز نمودن دندان ها خطرناک میباشد و می تواند موجب زخم به بافت لثه شود). در خانه می اقتدار از این شیوه به جهت از دربین بردن لکه های کپک و کپک از ماشین های ظرفشویی، ضدعفونی کردن پیشخوان ها و تخته های برش و شستن سبزیجات اصلی از میان بردن باکتری ها استعمال کرد. هیدروژن پراکسید کار کشته را مستقیماً به لکه خون بمالید (هرچه زودتر بهتر)، و بگذارید بماند تا جایی که گاز متوقف شود. سپس، با یک پارچه ی تمیز، بر روی لکه ضربه بزنید و آن را بردارید. همین ماده، در غلظت های 3 تا 6 درصد به جهت ضد عفونی دستگاه های تهویه، پارچه و آندوسکوپ به کارگیری شده است. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم تجزیه ی آب اکسیژنه فیزیکی می باشد یا این که شیمیایی لطفا از ورقه ما بخواهید.