انواع دمپر پره ای و مشخصات و ویژگی آنها

دمپر گرد بین کانالی به جهت تهیه و تنظیم یا این که انسدادِ مقدار و فشارِ هوای عبوری از شبکه هوا حیاتی مقطع گرد ساخته می شود. از دمپر گرد کانالی نیز برای تنظیم هوای عبوریِ نتورک های هواساز و نیز به جهت مصارفِ خاصی از قبیلِ تهیه مجاریِ دودِ یک‌سری دودکشِ موازیِ موتورخانه که در غایت در یک لاین تجمیع می شوند استعمال می شود که اساسی واضح شدنِ مشعلِ هر دستگاه فعال میشود. دمپر های آتش کلیدی به کارگیری از یک میله که قبل ذوب می باشد، باز می ماند و در زمانیکه همین میله در معرض حرارت قرار بگیرد می شکند و دمپر بواسطه یک فنر مسدود می گردد. در آیتم دمپرهای هوای جدید حالت معمولی معمولا موقعیت بسته است. معمولا از نوع اتومات است که توسط مو تور دمپر به حرکت در می آید. بدین ترتیب عملکرد دمپرهای اتومات انقطاع و تغییر و تحول دبی هواست. دمپرهای خودکار معمولا از یک سری پره های مرتبط واقع در یک شبکه یا این که روزنه تشکیل شده است. گونه پره موازی برای جدا و وصل نمودن جریان به کار می‌رود و امکان تهیه و تنظیم دبی در این دسته دمپر تحت میباشد و نمودار تغییرات دبی بر حسب زاویه بازشو دمپر بهصورت یک منحنی است. همین مدل فقط برای گشوده یا بسته بودن جریان هوا گزینه استعمال می باشد و قابلیت و امکان تهیه هوا را دارا نمیباشد . محرک های دمپر نیومتیک معمولا دارای فنری میباشد که دمپر را در وضعیت انتهایی یا ابتدایی نگه می دارد. این پره ها وقتی که در وضعیت عمود بر جریان هوا قرار گیرند، رویکرد عبور هوا را از یک نتورک یا این که دریچه سد می کنند. در همین طرز اتصال ولتاژ به جهت باز شدن دمپر باعث پر‌نور شدن و عمل کردن موتور، زمانی که دمپر گشوده است، می شود در حالی که اتصال برق به جهت بسته شدن دمپر باعث بسته ماندن موتور تا وقتی که دمپر بسته است، می شود. در ادامه اصلی انواع دمپر آشنایی پیدا خواهید کرد. و محور خروجی از موتور دمپر به یکی از پره ها متصل می شود تا تمامی پره ها را به شرایط دمپر کانال هوا فریزر الکترواستیل کجاست آیتم حیث برساند. وجود موتور دمپر ها در هواساز های حساس قابلیت اختلات هوای برگشتی و هوای تازه، کاملا لازم بوده و در حالت متفاوت، حساس دقت بالا، مقدار نسبت اختلاط هوا را تنظیم می کند. گشوده و بسته کردن و همینطور در اختیار گرفتن میزان جریان هوا بوسیله دمپر امکان پذیر می باشد، همینطور دارای تهیه و تنظیم تیغه های دمپر قابلیت تغییر تحول جهت جریان هوا میسر دمپر شبکه هوا در یخچال الکترواستیل می گردد. همانطور که گفته شد دمپر ها برای متوقف یا تهیه نمودن هوای مطبوع (گرمایش و سرمایش) در باطن اتاق در مواردی که استعمال نمی شود، بکار می رود.

پست جدید پیشنهادی
گردشگران فضایی با بوروکراسی جنسی روبرو هستند