ایکس بادی چیست؟

در هر تمرین 20 دقیقه ای دارای همین تکنولوژی دربین 500 تا 700 کالری انرژی مصرف می شود که دارای 2 توشه تمرین کردن در هفته نیاز ورزشی شما برطرف می گردد. این امر موجب گردیده که استعمال از این متد و در واقعیت ورزش ایکس بادی در در میان کسانی که به جهت آن‌ها سرانجام چکیده پرسرعت سخن اولیه را می‌زند ، یکی از از روشهای پرطرفدار میها بادی تک باشد. در این ورزش از متد به طور کامل جدیدی به کار گیری شده و همانگونه که گفته شد سبب ارتقا سرعت عضلهسازی و چربیسوزی میشود. بله، شما می توانید حداکثر پیروزی را اهمیت همین شیوه به دست آورید که همین امر در چنین دوران کوتاهی در طرز سنتی قابلیت و امکان پذیر نیست، چون در تمرین با ایکس بادی بسیاری از گروه های عضلانی به طور نیز زمانه آیتم به کار گیری قرار می گیرند و فشار روی مفاصل تماما از دربین می رود و پرورش ماهیچه‌ها سریع تر خواهد بود. به این ترتیب عضلات در موقعیت بازیابی قرار گرفته و میزان متابولیسم تن بالا میرود. پیروزی قابل تماشا مثل شرایط بهتر، غالبا در چندین جلسه تمرین ورزش ایکس بادی در صادقیه تهیه می گردد. ما یک یا دو جلسه تمرین 20 دقیقه ای در هفته را توصیه می کنیم. در غیر همین شکل خیلی زود خسته شده و کلاسهای ورزشی ایکس بادی را رها میکنید. در غیر این رخ بلند کردن وزنه بیشتر از قدرت تن باهم زخم جسمی میشود. این مسئله در بین ورزشکاران نیز به وفور چشم می‌گردد ؛ چنانکه نوآوری لوازم ورزشی مختلف ، اثربخشی تمرینات ورزشی را شتاب و کیفیت بیشتری بخشیده هست ؛ یکی از از روشهای نوین در این زمینه ، متد EMS میباشد . وقتی که عضله‌ها بواسطه ایکس بادی فعال می شوند مراحل گردش خون در تن ارتقا می یابد و اثرات مثبتی بر روی ارتقاء هماهنگی میان اعضای تن و پوست تولید می کند. به این شکل که ابتدا چربیهای طولانی تر را از در میان میبرد. همین شکوه هنر تکنولوژی به ما سود 90دقیقه عمل را صرفا در 20 دقیقه می دهد و 2 بار تمرین برای هر هفته به اندازه است. همینطور به افزایش مقدار گردش خون در تن کمک زیادی میکند. به طوری که تن در زمانه استراحت تا ۱۸۰۰ کالری انرژی مصرف میکند. بهبود عملکرد که در 180 دقیقه تمرین عادی به سختی قابل دست یافتن می باشد در این طریق تنها در۲۰ دقیقه قابلیت و امکان پذیر است. همان طور که گفتیم شما در هر ۲۰ دقیقه از همین ورزش به میزان ۵۰۰ تا ۷۰۰ کالری از چربیهای بیش تر بدن را میسوزانید. یکی از تاثیرات اهمیت ورزش حساس ایکس بادی بر روی چربیهای اضافه در حوزه‌ شکم پهلو است. هنگامی تعادل ماهیچه‌ها پشت، شکم و یا کف لگن به هم میخورد سبب درد در کمر و ستون فقرات میشود.

پست جدید پیشنهادی
مطالعه نشان می دهد که بوی ماشین جدید ممکن است خطرناک باشد