برج خنک کننده ، کولینگ تاور ، قیمت فروش برج خنک کننده فایبرگلاس و فلزی

برج خنک کنهای خشک-مرطوب(Dry-Wet Cooling Tower) اساسی دو مسیر هوا بصورت موازی و دو مسیرآب بصورت سری میباشند. همین نوع، ترکیبی از برج خنک کنهای خشک و مرطوب بوده و به جهت کاهش عارضه ها و معایب دو سیستم فوق بکار میرود. دمای هوا به ادله گرفتن گرما از آب در درحال حاضر تبخیر بالا میرود. هوا از دیوارههای عمودی وارد می‌گردد و حساس آب که از بالا در درحال حاضر اسپری شدن است، تماس پیدا میکند. آب گرم ابتدا وارد لولههای پره دار و آن گاه وارد پکینگها می گردد و در طول این مسیر حساس هوای سرد تبادل حرارتی داشته و آب سرد در ذیل برج توده میگردد. به جهت چک کردن گنجایش کولینگ تاور شما می بایست ابتدا ظرفیت برودتی سیستم را برآورد کنید. در همین روند حجم زیادی از آب خنک می‌گردد تا به جهت ورود دوباره به تجهیزات آیتم نیاز مورد به کارگیری قرار فن برج خنک کننده گیرد. این تجهیزات عموما بر شالوده نحوهی کارایی و کاربرد دستهبندی میگردند که در ادامه به آنها میپردازیم. ترکیب مطلوب برج خنک کننده خشک و مرطوب در برج خنک کننده هیبریدی موجب شده تا برخی از معایب هر دو برج خنک کننده که به تنهایی به کارگیری می شوند، مرتفع گردد و از اینرو این گونه از برجهای خنک کننده تبدیل به تجهیزات پرطرفدار گردند. از آنجایی که برجهای خنک کننده در محیطهای باز و در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار دارند، پوشش مناسب ژل کت نوپیتل کلیکل (NPG) به جهت مقاوم سازی بدنه برج در در مقابل اشعه ماوراء بنفش نور خورشید الزامی است. در همین مدل از برجهای خنککننده از «مکش مکانیکی» (mechanical draft) به جهت جابهجایی هوا به کارگیری میگردد. هوا از تحت برج نزدیک نصیب پرشده وارد و از بالا خارج میشود. آب از بالا بر روی پرکنندهها اسپری میشود و در تماس «غیرهمجهت» (counter current) بیشترین مرحله و دوران تماس اصلی هوا را تجربه میکند. نیروی گرانش آب را به رخ یکپارچه و عمود بر جهت حرکت هوا به زیر میکشد. در این طریق آب و هوا به شکل مستقیم کلیدی نیز در تماس میباشند و به علت گرمای نهان بالای آب، دارای تبخیر مقدار متعددی از گرمای آب دفع میشود. در این موقعیت جریان هوا بصورت مخالف با جریان آب بازخورد میکند. عموماً در برج خنک کنها آب گرم توسط لولههایی به بالای برج منتقل شده و در آنجا یا این که بصورت طبیعی و یا اساسی آبفشانهایی به سمت تحت برج به جریان میافتد که در ارتفاع همین مسیر حساس دقت به نوع برج به شیوههای گوناگون مهم جریان هوای سرد برخورد میکند.

پست جدید پیشنهادی
بهترین وکیل ملکی چه ویژگی هایی دارد؟