جراحی کوچک کردن سینه مردان (ژنیکوماستی)

تستوسترون و ژنیکوماستی تحت نیز قابل معالجه هستند. کلیدی همین حال، چنانچه مرحله استروژن مردانه بیش از حد بالا و یا این که بیرون از تعادل حیاتی مرحله تستوسترون باشد، سبب به ژنیکوماستی خواهد شد. مقدار اضافی بافت سینه ممکن هست در هر دو سینه معادل باشد، یا این که ممکن است در یک سینه بیش از دیگری وجود داشته باشد. در ادامه به معرفی دو اورجینال اهمیت در تخریببافت چربی سینه خوا هیم پرداخت. معمولا این مشکل در سینه آقایان به دو شکل می باشد که یا این که بزرگی سینه به استدلال بافت غددی و یا این که به رخ انباشته شدن چربی می باشد که می قدرت در هر دوحالت اساسی جراحی این مشکل را برطرف کرد.اما مردانی که سینه به دلیل تجمع چربی بزرگ شده است ،می قدرت با لیپوماتیک و یا این که لیپوساکشن انها را از بین برد.اما در جراحی سینه در در آغاز برش هایی در نصیب هایی از سینه تولید می شود که سبب می شود جراح پلاستیک و زیبایی به بافت سینه دسترسی پیدا کند و بتواند تغییرات را اعمال نماید و بافت اضافی را از پوست جدا کند. بزرگی سینه ها ممکن است سبب ساز شود شما احساس شرم یا این که عدم اعتماد به نفس کنید. آقایان علاوه بر هورمون های جنسی مردانه که دارا‌هستند تعداد محدودی هورمون زنانه نیز دارند درصورتیکه به هر عاملی این تعادل به نیز بخورد ممکن میباشد بافت سینه آقایان مثل خانم ها تبارک شود. اصلیترین دلایل ژنیکوماستی، مشکلات دیوانه ناشی از آن است. خوشبختانه عمل ژنیکوماستی جز عملهای شایع فی مابین آقایان است که عارضه ها و ریسکهای ناشی از آن فراوان معدود ژنیکوماستی تشخیص است. همین هورمون مسئول خصوصیت های جسمی مردانه است و همینطور بر اخلاق و رفتار جنسی و خلقی مرد تأثیر می گذارد. برخی تومورها و بخش اعظمی از بیماری های دیگر در همین لیست قرار میگیرند. زیر بودن تراز تستوسترون و استروژن در آقایان ممکن هست برخی زمان ها سبب ساز به تولید وضعیتی بنام ژنیکوماستی یا رشد سینه های بزرگتر شود. در اینجا عمده به تحلیل وب سایت ژنیکوماستی رویش اندام.

پست جدید پیشنهادی
رقصیدن در المپیک: یک حرکت برنده یا تمسخر؟