دانستني هاي جالب در مورد كفش

مدلهايي از اين كفش كه منگوله دار هست نسبتا رسميتر هست و اساسی كتشلواري رسمي و كاري بهخوبي ست ميشود. همین فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: «یکی از اتفاقهای مثبتی که در دولت سیزدهم رخ داده و امیدواریم این خط مش ادامه دار باشد، ثبات قوانین است، همین دولت نسبت به تغییر و تحول قوانین و بخشنامهها کاری انجام نداده و البته در بعضی موارد تسهیل نیز صورت گرفته است.» حالت مجوزهای صادره در بخش مجوز تأسیس و پروانه بهرهبرداری هم گویای آن هست که طی سال اعصاب بر تعداد مجوزها افزوده شده است. وى مهم اشاره به كفش هاى ورزشى و يا شبيه اسپرت كه راحت ترين كفش هاست، اعلام كرد: كفش هاى چرمى مطلوب ترين متاع كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و بیرون از كفش برقرار مى شود. آمار تجارت کشور ایران در بخش واردات طی 9 ماه 1400 نشان میدهد که حدود 30.1 میلیون تن فرآورده وارد مرز و بوم شده می باشد که همین عدد در مقایسه اصلی مدت شبیه سال پیشین 19.8 درصد ارتقا پیدا کرده است، همینطور ارزش واردات این حجم از کالا 36.9 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده رویش 37 درصدی نسبت بهمدت مشابه سال 99 است. در این در میان محصولات فولادی نیز کمتر 5.8 درصدی کفش اسپرت مردانه لژدار ایجاد را داشتهاند. 2-پاها بطور طبيعي در ساعات انتهايي روز اندكي ورم ميكنند به همين خاطر بهترين زمانه براي اندازه كردن كفش زمان و پس از غروب آفتاب است. 18-تحت تاثير صحبتهاي فروشنده قرار نگيريد آن‌ها شما را ترغيب ميكنند تا هر كفش تنگ و نامناسبي را خريداري كنيد. بيشتر مردمان در تعیین كفش به زيبايي و رنگ و طرح آن توجه مي كنند نیکی به فاكتورهاي استاندارد آن و اين سبب ساز آزارهاي درازمدت در آن ها مي شود. نكته اهمیت اين است كه پا در زمان حركت بايد در يك وضعیت ثابتي بماند. تكرار اين حركات سبب مى شود تا ورمى كه در نصیب هاى پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به سمت قلب جريان پيدا كند. اين کارشناس طب فيزيكي و توانبخشي با بيان اينكه بر مغایر تصور مردم به خصوص زنان كه صندل و دمپايي را ریلکس ترين كفش ميدانند، كفش مناسب كفشي می باشد كه كاملا پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتي الامكان در ساعت‌ها بعد ازظهر كه پا به بزرگترين حجم خویش رسيده انجام شود. حساس آل علي هر كه در زمین خورد ، ور زمین‌خورد . كفشهاي پاشنه تخت، زیرا وضعیت ضربه گيري در پاشنه ندارند، هنگام خط مش رفتن منجر درد پاشنه مي شوند.