دانشمند پیشگام واکسن Covid پیش بینی می کند “تا زمستان سال آینده” به زندگی عادی برگردد

یکی از سازندگان واکسن ویروس کرونا که 90٪ موثر واقع شده است ، با پیش بینی اینکه “ما می توانیم زمستان طبیعی را در سال آینده داشته باشیم” امیدها را برای بازگشت به زندگی روزمره بیشتر می کند.

Ugur Sahin ، بنیانگذار BioNTech ، به بی بی سی گفت نمایش اندرو مار هدف این است که “اگر همه چیز به خوبی پیش برود” ، تحویل بیش از 300 میلیون دوز در سراسر جهان قبل از آوریل است ، “که می تواند به ما اجازه دهد تا از قبل تأثیر خود را شروع کنیم”.

با این حال ، Sahin هشدار داد که “این زمستان سخت خواهد بود” و واکسن “در آینده نزدیک تأثیر زیادی بر تعداد عفونت نخواهد داشت”.