دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

حرکت رفت و برگشتی منجر تولید دبی می شود که می توان به راحتی آن را بوسیله یک موج سینوسی نشان بخشید دبی پمپ برابر میباشد حیاتی حاصلضرب مقدار جابجایی موءثر پیستون در تعداد سیکل ها در واحد زمان. مهم عقب رفتن پیستون سیال به باطن گوشه و کنار ورود کرده و در مرحله بعد از آن هنگامی که پیستون رو به جلو حرکت می نماید باعث متراکم نمودن سیال شده و سیال را به سمت خروجی سوق‌دهی می کند. تمامی گذرگاه های سیال چندین خصوصیت مشترک دارند: اول؛ حیاتی حرکت رو به عقب پیستون، سیال به درون گذرگاه مکیده و حیاتی حرکت رو به جلو به بیرون پیامبر می شود. طرح دیافراگم دیسکی برای گذرگاه سیال از یک دیافراگم تفلونی تشکیل شده است که مانعی بین سیال مراحل و پیستون می باشد حرکت رفت و برگشتی پیستون به سیال هیدرولیک وارد می شود که منجر حرکت دیافراگم به جلو و عقب می شود. چنانچه توجه کار ۱٪ باشد به این معنی که در هر نقطه فی مابین دبی ۱ تا ۱۰۰ درصد، دقت یکسان خواهد بود. همین طرح توازن خیلی مهربانی در میان قیمت زیر و میزان مرغوب بودن عمل دارد. طرح دیافراگم دیسکی امکان تزریق تا فشار PSI 3500 یا فراتر را دارد. ولی بعضا از سیالات که پمپ آن ها را پمپاژ می کند ممکن میباشد فراروگریز باشند و تبخیر شده اند و حال کمی از گوشه و کنار را اشغال کرده اند. فشار سیال هیدرولیک و فشار سیال فرایند هر دو یکسان است. ضمن آنکه عبور سیال از درون آن هم سبب افت فشار و بالا رفتنNPSH پمپ می شود. از آنجا که سیال فرآیند می بایست از باطن رخنه های نسبتاً کوچک صفحه ها کانتور عبور کند، همین طرح برای اسلاری ها و سیالات ویسکوز بهترین انتخاب نیست. گذرگاه سیال که به قطعات در تماس کلیدی سیال پمپ اطلاق می شود، بر مبنای وضعیت کاری پمپ طراحی و انتخاب می گردد. به جهت تعیین و تعیین دوزینگ پمپ، باید تحلیل شود که از این پکیج تزریق مواد شیمیایی در چه موردها و کاربرد هایی به کارگیری میشود. همگی این روشها در در آغاز میزان مواد شیمیایی را ترازو گیری می‌نمایند و بعد از آن کالا آیتم نظر را وارد لوله یا مجرا میکنند. چنانچه شما هر جور سوالی در رابطه حساس کجا و طرز به کارگیری از اجزای دوزینگ پمپ دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.