دیسپرس کردن اروزیل – مقالات

اروزیل که در بازار جمهوری اسلامی ایران اصلی اسم فیوم سیلیکا دارای اسمو رسم است، پودر سفید کرکی دارای چگالی فوق­العاده پائین است. شکل کلوئیدی سیلیس میباشد که پودری فراوان سبک و کرکی است. فوم سیلیکا فراوان سبک و کرکی هستند و حجمی 3 پوند در متر مکعب (38 کیلوگرم در متر مکعب) دارند. اهمیت جریان زیاد کرکی و نصفه آزاد می باشد و طبق معمول تنظیم آن سخت است. اقدامات احتیاطی به جهت دوری از دشارژشدن استاتیک هم برای حرکات ایمن فوم سیلیکا واجب است. در صورت ساخت قطرات کوچک آب در طی پروسه اختلاط با آیروسل، آن‌ها به وسیله آیروسل پوشش دیتا می گردند و از جمع شدن دوباره آب پرهیز مینمایند و یک ماده پودر شده (آب خشک) حاصل میشود. سفارش می شود گرداننده مواد از ماسک مجهز به فیلتر ریز گرد و غبار نقش اروزیل به کارگیری کند. آن‌گاه فیلترها میتوانند اساسی استفاده از سیستم فیلتر پالس معکوس اتوماتیک,گرد و غبار فیلتر شده را باطن قیف گیرنده برگردانده و ضایعات را کمتر دهند. گرانروی و ژل گرایی برای بهبود ثبات انبارداری تهیه و تنظیم می شود و ته نشینی رنگدانه ها کمتر می یابد. خاصیت ژل گرایی که در بخش اعظم جوهرهای چاپ گزینه نیاز می باشد ( برای مثال ً جوهرهای چاپ نمایشی) اکثر زمان ها می تواند به وسیله فوم سیلیکا در دست گرفتن شود. در شکل وارد شدن فوم سیلیکا به کیسههای فله ای به نصیب فرآوری, اروزیل r972 قاب های گزینه به کارگیری برای تخلیه کیسه ها بایستی مجهز به لوازم جانبی اضافی باشند… هر چند فوم سیلیکا آب گریزو فرار حساس مساحت مرحله تقریبی 120 و m2/g 170 نمی توانند در آب تر شوند ولی آن‌ها می توانند به راحتی در سیستمهای چسباننده از قبیل تترااتیل سیلیکاتهای پیش آبکافت شده دیسپرس شوند. از آنجا که فوم سیلیکا (اروزیل 200) آب فرار مساحت مرحله تقریبی m2/g 300 و m2/g 400 حیاتی ریزترین ذرات اولیه میباشد بیشترین خاصیت ژل گرایی را تولید می کند. نانو سیلیکا یا اروزیل یا نانو سیلیس ، نانو ذرات اکسید سیلیسیوم (SiO2) میباشد که یکی از پرمصرف ترین نانو مواد در بازار نانو پودرها در سطح جهانی است. هنگام به کارگیری از طریق غوطه وری یا افشانه ای به علت اثر ژل گرایی بهترین پوشانندگی حاشیه ها به دست می آید. همینطور به جهت مقاصد ویژه (مثلا ً پوشش پایانی چکشی) مهمترین عاملی که همین خواص خاص را تولید می کند خاصیت ژل گرایی می باشد که اهمیت فوم سیلیکا (اروزیل 200) حاصل می شود. همچنین، به برهان مقرون به صرفه بودن فوم سیلیکا، در صنایع عمده مصرف کننده آخرین بسیار ارجح است.