روغن هیدرولیک در خودروهای امروزی

روغن های هیدرولیک به دو نوع روغن هیدرولیک سنتتیک و روغن نفتی تقسیم بندی می شوند. این روغن جهت انتقال توان از دو برهان فشار و جریان استفاده می نماید. شیرهای یکطرفه در دو مدل شیرهای یکطرفه سوای پایلوت شیرهای یکطرفه فنری یا این که بدون فنر، و شیرهای یکطرفه پایلوتی وجود دارند. سیلندر یک گونه عملگر هیدرولیکی می باشد و به جهت انجام فعالیت از جریان روغن استفاده می کند. یک سیستم هیدرولیکی به چه صورتی عمل می کند؟ همین امر باعث ایجاد لجن، وارنیش و تار (Tar) بصورت یک فیلم نخ نما و نامحلول در سطح داخلی سیستم (لوله ها) باقی بماند. بدیهی است که روغن منجر روانکاری موادسازنده لغزش نظیر اجزای پیستون در باطن سیلندرها می شود و از خوردگی اجزا نیز دوری می کند. در این راستا، در سیستم هیدرولیک یک روزنه تسکین فشار تعبیه می شود که از افت فشار دوری می کند. ۴- عمر طولانی در یک سیستم داشته باشد. مهندسین طراح خودرو آلات، مدام سرگرم انتخاب مناسب ترین سیستم جهت انتقال و کنترل انرژی از بین سیستمهای الکتریکی، مکانیکی، بادی یا هیدرولیکی می باشند. 1. ابتدا پمپها، انرژی مکانیکی را به سیال مدنظر انتقال داده و حیاتی تحت فشار قرار دادن سیال آیتم نظر، سبب ساز ساخت نیرو میشوند. محرک های هیدرولیکی انرژی هیدرولیکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. در عملگرها اقتدار سیال به نیروی مکانیکی مورد نیاز (به صورت خطی یا این که دورانی) تبدیل می شود. در ابتدای مسیر انتقال قدرت دارای یک سیال تحت فشار (تراکم پذیر یا تراکم ناپذیر)، نیروی مکانیکی بایستی تبدیل به اقتدار سیال شود. روش کار سیستم های نیوماتیک تفاوت چندانی با هیدرولیک ندارد، جز این که در همین سیستم ها به جای سیال دانسیته ناپذیر مایع از سیال دانسیته پذیری نظیر هوا به کارگیری می شود. روغن چنانچه بسیار از حد رقیق باشد، باعث اتفاقاتی نظیر روغن ریزی در سیستم می شود. البته همین سیستم در دیگر بخش های های اتومبیل نظیر جذب کننده ضربات (کمک فنر)، فرمان های هیدرولیکی و گیربکس اتوماتیک کاربردهای متداولی دارد. پمپ هیدرولیک درواقع یکی از از قطعات سیستم هیدرولیک ماشین است و بدون این پمپ، دستور بهراحتی نمیچرخد. یکی از محتمل ترین آسیب ها در سیستم های هیدرولیکی، نشت ترک سنجاق در شلنگ ها است. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم فشار شکن پمپ هیدرولیک بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

پست جدید پیشنهادی
دستور غذا: سوپ دم گاو اندونزیایی (Sup Buntut) توسط پتی پاندیان-الیوت