سازمان نظارت بر هزینه پس از پرداخت 21 میلیون پوند به واسطه اسپانیایی ، پروب PPE را راه اندازی کرد

سازمان نظارت بر هزینه های انگلستان پس از پرداخت 22 میلیون پوند پول مالیات دهنده به دلیل نقش خود در تهیه PPE برای کارکنان خط مقدم NHS ، تحقیقات ناظر بریتانیا را آغاز کرده است.

به گزارش دیلی میل ، “تحقیقات فوری” در مورد قرارداد توسط اداره حسابرسی ملی (NAO) پس از اصرار وزیر بازرگانی الوک شارما بر انجام “بررسی های مناسب” آغاز شده است.

گابریل گونزالس آندرسون توسط مایکل سایگر ، طراح جواهرات مستقر در فلوریدا استخدام شد که در روزهای ابتدایی بیماری همه گیر شروع به تهیه دستکش و روپوش محافظ برای NHS کرد.

آندرسون

پست جدید پیشنهادی
"رستاخیز" خارق العاده لوتون تاون | هفته انگلستان