سریال «غرش»؛ وقتی نیکول کیدمن عکسهای قدیمی را میخورد!

تعداد متعددی سریال خارجی تازه در ژانر تاریخی ساخته شدهاند. حماسه، پادشاهی و نزاع بخش جداییناپذیر این سریالها هستند، درنتیجه در ژانر هیجانی یا اکشن هم دستهبندی میشوند. حتی چنانچه هنوز زیرنویس پارسی منتشر نشده باشد، مخصوصاً برای سریالهایی که فصل به فصل منتشر می‌شوند و خیر قسمت به قسمت یا سریالهای کمطرفدار، میتوانید زیرنویس انگلیسی دریافت نمایید تا به ادراک مطلب یاری ویژهای کند. همین سریال توانسته هست محبوبیت خود را تا به اینجای عمل حفظ کند و به جهت فصل ششم تمدید شود که فصل آخرین آن خواهد بود. از موفقیتهای همین اثر شگفتانگیز میتوان به دهها میلیون بینندۀ ثابت و راضی، ادامۀ ایجاد در 14 فصل دیگر و در نهایت تمدید آن برای فصلهای 15 و 16 اشاره کرد، موفقیتی که بخش اعظمی از سریالهای سابق نتوانستند به آن دست یابند. می توان گفت همۀ سریالهای دردسترس در ایران بدون پول هستند، زیرا به شرکت سازندۀ آن‌ها هزینهای بابت تولید پرداخت نمیکنیم. همانطور که از اسمشان مشخص و معلوم است، سریال های تاریخی خارجی روایتی در قبلی هستند، به این ترتیب اکثری از سریالهایی که در همین فهرست نیستند هم پشت صحنه سریال کره ای سقوط بر بر روی تو تاریخی محسوب میشوند. قصه سریال در سال ۱۹۸۰ صورت میدهد، “ویل” پسر جوانی هست که روزی ملازم دارای دوست صمیمی اش مایک به جنگلی میروند و در همانجا نیز ناپدید میشوند، تحقیقات گسترده و آزمایشهای نهفته به جهت فهمیدن علت این واقعه انجام میشود، طی همین اتفاقات کلیدی دختر بچهای خیره کننده و غریبه رو به رو میشوند. همین سریالهای خوشساخت و پرخرج به طور معمول کلیدی شانس مخاطب روبهرو میگردند و امتیازهای بالایی دارند. چنانچه از آن‌ها خوشتان آمده و اهمیت سلیقۀ شما سازگار بودهاند، بقیه سریالهای به عبارتی ژانر را حتماً به جهت دیدن در نظر داشته باشید و حیاتی روشهایی که در بخشهای بالاتر گفته شد، سریالهای شبیه را بیابید و از دیدنشان لذت زیرنویس سریال کره ای ببرید. به طور معمول هر سریال خارجی یک یا تعدادی ژانر مشخص دارد، البته اکثر وقت ها سریالها در یک ژانر نمیگنجند و طبیعی میباشد که هر سریالی در یک سری بخش وجود داشته باشد و در چندین مقوله بگنجد.