سطح بالای پیستون زیر ، گنبدی شکل می باشد

پس از ماشین کاری پیستون آن را طبق روال خاصی گرم و سرد می کنند و به اصطلاح بر روی آن عملیات گرمایی انجام می دهند تا خاصیت مطلوب را پیدا کند.پس از این مرحله روی بسیاری از پیستون ها را اصلی لایه نازکی از آب قلع یا این که مواد دیگر می پوشانند. درصورتیکه روغن موتور نباشد، قطعات موتور در کوتاه مدت اصطکاک پیدا میکنند و از میان میروند بنابراین روغن موتور یک عدد از ارکان مهمی است که بایستی به آن اعتنا شود. پیستون در این وسیله پاره ای پهنتر می باشد از پیستون موتورسیکلت شهری . پیستونها به صورت یک استوانه توخالی هستند که یک سر آنها بسته و سر دیگرشان گشوده است که از روش این سر و به وسیله شاتون به میل لنگ متصل می‌گردد ولی غالبا قطر پیستون در سر باز آن عمده است. در همین بخش از مقاله یدک ملازم قصد داریم تا به تحلیل کلی شاتون و نقش گزینش کننده آن در سیستم فنی و پیشرانه خودرو بپردازیم. وقتی که پیستون بالا می‌رود سوخت متراکم می‌گردد و پس از انفجار به ذیل حرکت میکند. شاتون هرچقدر کوتاهتر باشد می تواند سیکل را سریعتر کل کرده یا به اصطلاح غیرفنی , شرکت پیستون ماشین تبریز بتواند از تحت سیلندر سریعتر به بالا حرکت کرده و سوخت را متراکمتر کند . بخش بیشتر گازی که از حلقه حجمی بالایی عبور می کند پشت حلقه جرم پایینی یا این که رینگ وسط به دام می افتد همین دو رینگ چگالی به امداد یکدیگر فشار احتراق را تحمل کرده و مانع رد شدن کمپرس می شوند. می بایست توجه نمود که حلقه های کمپرسی در شیار رینگ های بالایی پیستون کارگزاری می شوند. این پیستون تعمیرنخواهد شد و بایستی تعویض شود , این پیستون در ماشینهایی نظیر بی ام دبلیو و بنز و پورش استفاده میشد که تقریبا منسوخ شده می باشد . این پیستونها وزن اندک و توان انتقال حرارت بالایی دارند. تراز بالایی پیستون نیز کلیدی محفظه احتراق در تماس است. در این شیوه برای خودداری از انتقال حرارت سر پیستون (که در مجاورت احتراق سوخت است) به بدنه پیستون ، یک سر حرارتی شامل شیاری است که در نزدیکی سر پیستون و به موازات شیارهای رینگ ایجاد میگردد اهمیت همین عمل تا اندازهای راهی که حرارت را از سر پیستون به بدنه آن منتقل میسازد کاهش میکنند. این پیستون موتور طوری طراحی شده که تو خالی می باشد و در حجم خالی آن نمک ریخته شده تا بتواند مقداری در جذب حرارت اثر گذار باشد . همانطور که میدانید بهترین جور برای همین وسیله , پیستون لاغر کلیدی شاتون به شدت کوتاه میباشد تا بتواند سرعت زیادی را ساخت کند . یک حلقه تراکم پیستون به تنهایی نمی تواند کل این فشار را تحمل کند. قسمتهای کلیدی پیستون عبارتند از سر یا تاج ، شیارهای حلقه ، سطوح پیستون ، بدنه یا این که دامن و شکاف انگشتی. همین پیستون برشی تا نیمه بدنه خویش داراست و وزنههای تعادل میللنگ از درون همین شیارها عبور میکنند. رینگهای متراکم مهم انبساط خود به طرف بیرون به دیواره سیلندر چسبیده و گازبندی خوبی را به‌وجود میآورند. همین مسئله آسیب های زیادی را به جهت موتور خودرو به ملازم خواهد داشت. اگر اصطکاک در میان سیلندر و پیستون بسیار باشد، پیستون به صحت حرکت نمیکند که آسیبهای زیادی را به یار خواهد داشت. آنگاه بوسیله غلاف اختصاصی به پیچ های شاتون ضربه های ملایمی را وارد کرده و شاتون را همپا پیستون خارج آورید. درصورتیکه موتور را به هر علتی تعمیر کردید بدون شک پیچهای شاتون را تحلیل کنید، پیچ و بستهای هرز شاتون می بایست ردوبدل شود. به جهت خارج نمودن پیستون از سیلندر، پیچ های شاتون را گشوده نمایید و بعد از قطع کردن کپه متحرک شاتون، سر پیچ های شاتون را برای حفاظت از ضربه دیدن، اهمیت شیلنگ بپوشانید. در بعضا از پیستون ها کف پیستون فنجانی یا این که فرورفتگی جای سوپاپ دارااست که وقتی سوپاپ ها باز می شوند می توانند در آن حرکت کنند.در بعضا دیگر از پیستون ها سر پیستون گنبدی یا این که به شکل های دیگر می باشد تا تلاتم در محفظه احتراق ارتقاء یابد. همین رینگها که شیاردار یا سوراخدار طراحی میشوند، از تکثیر روغن بر روی دیواره سیلندر و مصرف بیش از حد و غیرضروری آن جلوگیری میکنند. رینگهای متراکم یک تکه ساخته شده و همیشه در شیارهای نزدیک به سر پیستون قرار میگیرند (شیارهای فراتر از رینگهای روغن). رینگ های متراکم یک تکه ساخته شده و همیشه در شیارهای نزدیک به سر پیستون قرار می گیرند. این کلمه در اصطلاح به حلقه های فلزی گفته می شود که در بر روی پیستون قرار می گیرند.