ضد کف سیلیکونی

آنتی فوم های مبنا روغنی گیاهی به عنوان مواد خام مرمت پذیر در فرمولاسیون ضد کف ها به طور فزاینده ای مهم هستند. PSF آنتی فومی سیلیکون مایع مهم خصوصیت آبگریزی فیزیکی، طیف وسیعی از دمای بالای خدمات، پایداری حرارتی، تغییرات کم ویسکوزیته در دما، مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون، نقاط پرشده بالا، فشار بخار کم، ثبات در فشار بالا، سمیت ناچیز و عدم شکافت به عمده مواد می باشد. نظیر دیگهای بخار و اواپراتورهای صنایع مختلف، رسوبات معدنی را به رخ سوسپانسیون نگه می‌دارد که به راحتی از روی سطح برداشته می شود. ضد کف روغنی NACOPFOAM-O-2 استدلال در اختیار گرفتن کننده کف فاقد سیلیکون و بر اساس روغن معدنی می باشد. فناوری سیلیکون در واقع اختلال کمتری نسبت به روغن معدنی دارد. همین ضد کف عملکرد عالی در برابر کف های ماکرو دارد، ضد کفی جهانی بوده و نسبت هزینه به عملکرد آن خوب است. بيشتر توليدکنندگان و فروشندگان محلول های آمين توصيه می نمایند در کوتاه مدت و به نسبت محدود از ضد کف در کاربرد محصولشان به کار گیری شود و بندرت دلايل قانع کننده و به اندازه در رابطه حساس کف کنندگی ارائه می نمايند . ۶ – ضد کف ها خودشان مواد فعال در سطح هستند و در ترازو کشش سطحی موثرند استفاده از دیتاها کشش سطحی توليدکنندگان و فروشندگان محلول های آمين و يا نتايج آزمايشگاهی برای نشان دادن حضور کف در حلال ناشی از مواد فعال در تراز را غير ممکن می سازد . همانطور که در مقدمه اين مقاله اشاره شد بنظر نمی رسددر بيشتر واحدهای تصفيه گاز کف کردن نقص‌ حادی باشد اهمیت تزريق ضد کف عمليات ادامه داشته و خویش را به يک روز کاری ديگر می رسانند توليدکنندگان و فروشندگان راست گفته اند اگر مجبوريم به يک واحد ضدکف تزريق کنيم يقينا”واحدتصفيه گاز اصلی مشکلی مواجه میباشد که بايستی آن ایراد را از بين پیروزی . روشهای شیمیایی مبتنی بر به کار گیری از محصولات ضد کف است که طبق معمول عامل ها فعال سطحی هستند و برای ایجاد ایراد در مرحله حبابهای گاز فرمهای حباب را بی ثبات می نمایند تا حباب بتواند گاز حبس شده را بشکند و آزاد کند. ضد کف در گونه های خاصی از مواد شوینده بیش تر می شود تا کف را کاهش دهد که ممکن است عملکرد مواد شوینده را کاهش دهد. همین مواد بر پایه سیلیکون بوده که ویسکوزیته تحت و قدرت بالایی دارند. روغن های سیلیکون به لطف عمل می کنند ، ولی در بسیاری از کاربردها مثل رنگ و صفحه سازی باعث ایراد در سطح می شوند. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وب سایت عایق ضد صدا کف ساختمان.