ضوابط و اصول طراحی هتل – معمار آنلاین

پس از مطالعهی ادبیات موضوعی و فنی، به تحلیل طبیعت ساختارهای کوهستانی، شیب های پایدار، گیاهان و حیوانات سازگار حساس بستر کوهستان پرداخته شده و در نهایت کلیدی الهام از تن بز کوهی وقتی که بر روی صخره ایستاده است، سازهی سازه در تعامل حیاتی معماری آن، به شکل خود ایستا و سوای استعمال از تکیه گاه های گیردار طراحی شده است. طراحی همین مجموعه طراحی این مجموعه اساسی تکیه بر بهره گیری هرچه بیشتر از مناظر طبیعی اطراف در مساحت تمام زمین مورد حیث 22600 متر مربع می باشد، مساحت تقریبی بنا دارای دقت به قابلیت ایجاد در 40% از مساحت کل زمین، حدودا 7 هزار متر مربع در حیث گرفته شده است. شهر شیراز یکی از مرکز ها جذب گردشگر در سطح ملی و فی مابین المللی در کشور کشور‌ایران هست علاوه بر این شیراز کلیدی آب و هوایی مناسب و پتانسیل های طبیعی دارای ارزشی است، لیکن تا به امروز همین شهر نتوانسته به جایگاه واقعی خویش در عرصه فضاهای اقامتی دست یابد. 4-3-بررسی حالت طبیعی – انسانی. در غایت این سرانجام مهم دست یافته شد که دارای الهام از معماری قبلی در کنار بهره گیری از فناوری های نوین معماری، ترکیب آن اهمیت مقتضیات زمانه حالا و حساس برنامه ریزی صحیح در فرایند طراحی، بتوان هتلی در کالبد شایسته برای هویت ساکن اهل ایران طراحی گردد و هویت شهر را به گردشگر اکران دهد. این امر سبب کاهش هزینههای ساخت و دخل و تصرف کاهش در فضای سبز می باشد.در پروسه صورت گیری طرح، یک سری بار رفت و بازگشت بین نرم افزار معماری رویت و نرم افزار سازهی ایتبز انجام گرفته، به نحوی که به طور همزمان اساسی صورت گیری هر ایدهی اولیهی معماری، گونه سازه ای آن، و هم زمان اهمیت صورت گیری هر ایده اولیهی سازه ای، جور معماری آن، مورد باز‌نگری قرار گرفته است. نمونه ای دیگر مجموعه “آب- درمانی برگوس” 25 طراحی شده توسط ماریو بوتا 26 می باشد که در اواخر سال 2006 در آروسا27 , در مجاورت شوگن گرند هتل28 معروف, پروپوزال طراحی هتل 5 ستاره افتتاح گردید. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد رساله طراحی هتل 3 ستاره بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

پست جدید پیشنهادی
مانیفست مکرون: آیا اتحادیه اروپا در مورد چین باید از آمریکا فاصله بگیرد؟