عایق الکتریکی به چه معنا است؟

رزین اپوکسی به عنوان یک رزین عالی در لمینیتها به علت چسبندگی بالا و مقاومت در برابر تخریب اهمیت آب عملکرد دارند، همینطور رزین اپوکسی یک رزین ایدهآل برای کاربردهایی نظیر تولید بدنهی قایق میباشد. به دلیل خواص قوسی بودن در انقطاع کننده های ولتاژ بالا به کارگیری می شود. عایق هایی که در دمای پایین 90- مرتبه سانتی گراد خاصیت خویش را از دست نمی دهند ، در برابر یخ زدگی مقاوم هستند. اما در عمل، تمامی مواد از پاراگراف عایقها مقداری جریان از خویش عبور می‌دهند که البته میزان این جریان به جهت عایقها ریز است. عایق ها در تجهیزات الکتریکی برای پشتیبانی و انقطاع نمودن رساناهای الکتریکی به جهت عبور ندادن جریان از روش خویش استعمال می شوند. علاوه بر این، وقتی که ولتاژ کافی اعمال می شود که میدان الکتریکی الکترون ها را از اتم ها قطع می کند، تمامی عایق ها رسانای الکتریکی می شوند. طبقه بندی دی الکتریکها بر شالوده وضعیت تجمع آن ها (جامد ، مایع و گازی) و منشا آنها (آلی: طبیعی و تصنعی ، غیرآلی: طبیعی و مصنوعی) است. متداول ترین دی الکتریک های گازی هوا ، ازت ، هیدروژن و SF6 هستند. پر شدن اهمیت گاز SF6 سبب ضد انفجار دستگاه کاربرد عایق الکتریکی می شود. مواد عایق را از نظر شکل ظاهری می توان به سه نوع عایقهای جامد، مایع و گاز تقسیم کرد. به طورکلی در سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی، مواد متعدد از لحاظ سوق‌دهی الکتریکی به سه دسته جداازهم تقسیم میشوند: مـواد رسانا یا این که هادی، مـواد نیمه رسانا یا این که نصفه هادی و مواد عایق. مرسوم ترین ماده طبیعی میکا میباشد که از نظر شیمیایی و حرارتی پایدار است. به تیتر مثال ، برای بوشینگ ها ، از سرامیک های فلدسپات استعمال می شود که دارای ضریب تلفات دی الکتریک متعددی هستند. بسته به اقتدار جریان عبوری از هادی ، اشکال مختلفی از عایق ها به کار گیری می شود که از لحاظ توانایی متعدد هستند. رسانایی: بخش اعظم فلزات رسانا هستند، به این مضمون‌ که الکترون ها می توانند آزادانه به اتم های متعدد در جهت معینی جریان یابند. عایق الکتریکی موادی است که در آن جریان الکتریکی آزادانه جریان نمی یابد. مواد فراوان دیگری هم میباشند که به جهت عایقبندی سیمکشی الکتریسیته و کابلها به میزان به اندازه مناسبند. به این برهان در مواقعی نظیر تاسیسات صنعتی، بیمارستانها و سکوهای نفتی از این عایق به کار گیری میشود. همین مواد دی الکتریک قطبی ضعیفی میباشند و عمدتا به جهت اشباع خازن های کاغذی و به عنوان یک ماده تشکیل دهنده فیلم در لاک های عایق الکتریکی ، رنگ ها و لعاب ها استفاده می شوند.

پست جدید پیشنهادی
جردن نیلی: قتل یک مرد بی خانمان خشم نیویورک را برانگیخت