عوارض عمل ژنیکوماستی در مردان چیست؟

جراح ژنیکوماستی در ادامه تاریخچه طبی شخص را باز‌نگری کرده و بافت و پوست سینه را مورد معاینه فیزیکی قرار می دهد. هزینه جراحی بستگی به میزان چربی برداشت شده، تغییرات در شکل بدن، تکنولوژی مورد استعمال و سایر هزینههای متفرقه میشود. بیمارانی که صرفا خلل چربی مازاد دارند، که به شبه ژنیکوماستی گفته میشود، می توان حساس لیپوساکشن به یک سینه صاف و یکدست دست یافت. ژنیکوماستی کاذب (شبه ژنیکوماستی) به عارضهای گفته می‌شود که بزرگ شدن سینهها در اثر انباشتگی چربی باشد و نه رویش بافت سینه. حتماً از مراجعهکنندگان پیشین متخصص انتخابی خود درمورد روش کارایی پزشک سؤال پرسیده و از سوی دیگر در جلسه مشاوره همگی سؤالاتی که در ذهن دارید را مطرح کنید تا در غایت بتوانید بهترین جراح ژنیکوماستی را گزینش کرده و فارغ از هیچگونه نگرانی این فعالیت زیبایی و ولی درمانی را در موقعیت تماما استاندارد انجام دهید. همین اختلال را میتوان به راحتی اصلی جراحی کاهش هاله پستان برطرف نمود. اما مشکل عمده بیماران ژنیکوماستی، چربی اضافی و/ یا پرورش بیش از حد بافت سینه است. اگر خلل اهمیت گذر دوران حل نشد، میتوان از لیپوساکشن برای معالجه این خلل استعمال کرد. جراح از یک پانسمان فشاری به جهت پانسمان کردن به کارگیری خواهد کرد که باید تا دو هفته بعد از آن از جراحی گشوده نشود. هرچند بسیاری از بیماران میتوانند آن گاه از یک سری روز به فعالیتهای روزمره خود برسند، اما می بایست از فعالیتهای پرفشار اجتناب کرد (حدوداً 3 هفته). جراح دستورالعملهایی را به شما خواهد بخشید تا از طی شدن بیخطر فرآیند بهبودی و ریکاوری اطمینان حاصل نماید. چگونه می توان بهترین جراح را به جهت ژنیکوماستی گزینش کرد؟ قبل از آغاز جراحی داروهای بیهوشی برای راحتی فرد تجویز میشوند. باعث ارتقا اعتماد به نفس فرد می شود. جراحی ریز نمودن پستان در مردان با وجود تمرکز بر برداشتن لایههای بیش از حد رویش کرده در بافت سینه، البته آسیبی به عضله‌ها قفسه سینه نخواهد زد. حساس در پیش گرفتن رژیم غذایی مناسب و ورزش پس از طی شدن ریکاوری، بیماران خواهند توانست سفتی طبیعی ماهیچه ها سینه را کلیدی شکلی مردانهتر و قویتر به دست آورند. دکتر معالج آزمایشاتی را تجویز خواهد کرد که مطمئن شود عارضهای که اساسی آن مواجه میباشد ژنیکوماستی است. چه افرادی کاندیدای مناسب عمل ژنیکوماستی هستند؟ نتیجه های چه مدت تداوم ژنیکوماستی اصلی لیزر خواهد داشت؟ برای همین مدل از بیماران برش بافت و برداشتن چربی لازم است. چنانچه صرفاً بافت چربی در قفسه سینه خویش داشته باشید، صرفاً رژیم غذایی مناسب و ورزش بعنوان بهترین روش درمانی پیشنهاد میشود. در برخی مواقع می توان از دستگاه لیپوساکشن به جهت خارج کردن چربی به کارگیری کرد.

پست جدید پیشنهادی
دانستني هاي جالب در مورد كفش