فروش عمده و عرضه سودپرک پرهام شیمی

از دیگر محصولات تولیدی در کارخانههای سود سوزآور می توان به کلر مایع اشاره کرد. هیپو کلریت سدیم که دارای اسمو رسم به آبژاول میباشد از محصولات تولیدی در کارخانههای ساخت سود سوزآور است. سدیم آمیخته شده حیاتی جیوه در سلول الکترولیز شده و و از سلول اولیه بیرون میشود. در این روش از مواد خطر آفرین مانند جیوه و یا این که آزبست به کارگیری نمی‌شود و کالا بهدستآمده ازاینروش از درجهی خلوص و کیفیت بالایی برخوردار است. یکی از از رایجترین روشهای تولید سود سوزآور نحوه غشایی یا این که Membrane cell هست که در همین روش سود اهمیت غلظت بالا و میزان مرغوب بودن خوبی ساخت میشود. سود پرک یا سدیم هیدروکسید (به انگلیسی: Sodium hydroxide) یا این که کاستیک سودا (به انگلیسی: Caustic Soda) یا سود سوزآور اهمیت فرمول شیمیایی NaOH که مادهای جامد و سفیدرنگ اساسی دمای ذوب ۱۳۹۰ سکو سانتیگراد و جرم ۲٬۱۳ میباشد. سود پرک خالص در ۳۱۸ رتبه سانتیگراد بدن مجزاسازی شدن، ذوب میشود البته بر بر خلاف تصور همین ماده شیمیایی قابلیت حل شوندگی بالایی در آب دارد. یک مراحل سابق خیس برای ساخت سدیم هیدروکسید فرایند سودا – آهک هست که در آن سودا اَش (کلسیم هیدروکسید) در واکنش اصلی سدیم کربنات به کاستیک سودا تبدیل می شود. از ورود گاز کلر به برج خشککن و طی مراحلی مختص گاز کلر، به کلر مایع تبدیل میگردد که در صنعت تولید شویندهها، تصفیه آب و . ولی مکانیزم عملی که به جهت تولیدکنندگان سود پرک تعریف و تمجید میشود به این رخ میباشد که سود مایع حاصل از پتروشیمیها به کارخانههای تولید سود پرک منتقلشده و در آن طی مراحلی تغلیظ یافته و به سود خشک با خلوص 98 تا 99 % تبدیل میشود. سود تولیدشده به این طرز از خلوص 50 درصدی برخوردار است که جهت بالا بردن % خلوص آن تا 98 % تا دمای 1400 مرتبه سانتی گراد حرارت دیتا میشود. جالب اینجاست که بدانیم که بیش از 95 درصد از تولید کلر و تقریباً 100 درصد از گنجایش تولید سود سوزآور حیاتی همین مکانیزم سادهی تئوری انجام میگیرد. در تصفیه پساب های صنعتی از حجم دوچندان بالایی سدیم هیدروکسید به جهت تنطیم PH آب استعمال می شود. کاربرد سودپرک به موارد اسم برده شده ختم نمیشود؛ بلکه از آن در صنعت غذایی نیز به کارگیری میکنند. اما در حین فرآیند ایجاد سود سوزآور گاز کلر و هیدروژن در آند و کاتد متصاعد می گردد که از ادغام مستقیم این دو گاز در رآکتورهای منحصر به فرد یک اسید مضاعف توانا ساخت می شود که به اسیدکلریدریک مشهور است. چنانچه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه ph سود پرک لطفا از سایت ما دیدن کنید.

پست جدید پیشنهادی
چرا همه در مورد تحقیق عمومی در مورد پلیس مخفی صحبت می کنند