فروش پتاسیم نیترات در هرمقدار

نیترات پتاسیم نمکی غیر آلی میباشد که اصلی فرمول KNO3 مولکولی است. این ماده اهمیت اسم شوره به انگلیسی Potassium Nitrate، یک ادغام شیمیایی هست که اهمیت فرمول شیمیایی KNO3 یافت می شود. شوره یا نمک پتاسیم نیترات یک ترکیب شیمیایی اصلی فرمول K(NO3)2 است، نیترات پتاسیم حاوی 45 % K2O و 10 درصد ازت است. نمک پتاسیم نیترات یک ماده ی معدنی طبیعی بوده که حاوی سه عنصر مهم شیمیایی می باشد. همین نحوه از طرز یک بستر رزین حساس مبادله کاتیونی یار است. پتاسیم نیترات به طور معمول از طریق های مختلفی قابل استحصال و فراوری میباشد از ساخت از کود های طبیعی نظیر کبوتر گرفته تا جابه جایی های دوگانه طی واکنش های پتاسیم کلرید خالص و نیترات آمونیوم. یکی دیگر از نحوه های متداول ساخت پتاسیم نیترات صنعتی، به کار گیری از آمونیوم نیترات و محلول پتاسیم کلرید می باشد. همین یک صورت رایج از نیترات است که از گزاره مواد حفظ کننده کشاورزی ، کودها ، حذف کنده درخت ، پیشران موشک ها و آتش بازی استعمال می پتاسیم نیترات یعنی چه شود. نمک پتاسیم و قند می تواند یک موشک را به حرکت درآورد! همین ماده به تیتر یک ماده اساسی در مخلوطی از گوگرد و پتاسیم کربنات می تواند کلیدی ساخت یک انفجار همراه شود. نیترات پتاسیم اهمیت انحلال پذیری میانگین در آب است، البته حلالیت آن اصلی دما ارتقا مییابد این ارتقاء یک نمودار صعودی را پدید می آورد. پتاسیم نیترات را نمک پیتر یا این که نیتر هم می نامند ، یک ماده جامد سفید محلول در آب می باشد که اساسی تبلور جزئی محلول های نیترات سدیم و کلرید پتاسیم تشکیل می شود. این ارتقا یک نمودار صعودی را پدید می آورد. همچنین همین کالا در صورتی که در معرض حرارت قرار گیرد، سبب ساز ارتقاء شدت آتش سوزی می شود. در بخش دیگر محلول پتاسیم هیدروکسید یا این که پتاسیم کربنات مهم جذب گاز در تولید نیتریک اسید استعمال شده و پتاسیم نیترات ساخت می شود. برخلاف آمونیاک ، نیتروژن موجود در اسید نیتریک ، نیترات پتاسیم در دمای بالای خاک ریشه گیاه را از فی مابین نمی برد. از قرون وسطی در حفظ گوشت و پوست برنزه و همینطور ساخت شیشه آلات و فلزکاری نقش داشته است. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت عکس پتاسیم نیترات.

پست جدید پیشنهادی
فشارشکن آب چیست؟