مجموعه پیستون و میل لنگ

عملکرد پیستون در ماشین این میباشد که به تیتر یک پلاگین متحرک در سیلندر فعالیت کرده و قسمت پایینی گوشه و کنار احتراق را تشکیل دهد. فلز اینوار آلیاژ فولاد نیکل دار است که از 36% نیکل ، 8/63% آهن ، 2/0 بهینه سازی سایت SEO کربن تشکیل می شود.این آلیاژ در حرارت های بسیار اساسی انبساط زیاد مقداری می باشد و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی دوری می کند. حلقه پیستون حاشیه برجسته هم رینگی است که مرحله مماس آن اساسی تحدب بوده و روانکاری در میان رینگ پیستون و جداره سیلندر را یکنواخت خیس انجام می­دهد. یک پیستون بی آلایش حساس مسافت 0.1 میلی متر (0.004 اینچ) فی مابین خود و دیواره لوله سیلندری است، همین به میزان عرض موی انسان است. پیستون از دو متاع آلیاژ آلومینیوم و یا آلیاژ چدن ساخته میگردند که هر کدام اهمیت مزایا و معایبی هستند. کاربرد نوع آلومینیومی همین قطعه، آن قدر گسترده شده می باشد که در موتورهای دیزلی هم استعمال می شوند؛ ولی در موتورهایی که احتمال آب شدن آلومینیوم وجود دارد، دسته هایی که از متاع چدن هستند، کماکان کاربرد خویش را حفظ کرده اند. این قطعه از آلومینیوم یا چدن ساخته می شود. به عامل همین نیروهای جانبی ، پیستون نیاز به سطوح صاف دارااست تا به دیواره سیلندر رسد و پیستون را عمودی نگه دارد. به طور همزمان اساسی حرکت خطی و رو به بالا و پایین پیستون، همین حرکت عمودی به بالای میله اتصال نیز وارد می شود. پیستون خیر تنها در معرض نیروهای عمودی در زمان احتراق قرار می گیرد ، بلکه نیروهای جانبی ناشی از تغییر مداوم زاویه میله اتصال هم در آن اثرگذار است. همین فشار بیرونی از خاصیت فنری رینگ ها ناشی می شود ، اما در زمان احتراق اهمیت فشار گاز پشت حلقه ها که آن‌ها را محکم خیس به دیواره سیلندر فشار می دهد ، تکمیل می شود. نصیب بالای میله اتصال که به پیستون محکم شده می باشد ، انتهای ریز نامیده می شود. قسمت پایینی میله را درپوش میله می نامند و مهم میخ یا پیچ به خویش میله محکم می شود. این قسمت سطح بالایی پیستون میباشد معمولا دایرهای شکل میباشد و نیروی تولید شده توسط سوخت مستقیما بر روی آن وارد می‌گردد سر بعضی از پیستونها خصوصا پیستونهای موتورهای دوزمانه و موتورهای دیزلی فرمدار ساخته میشود. همین امر سبب ساز می شود، پیستون بیش از حد حرکت کند و منجر ضربه زدن به دیواره سیلندر شده و ایجاد سر و صدا نماید که به تیتر ضربه پیستون شناخته می مرکز فروش پیستون در تبریز نمایندگی فروش پیستون تبریز در تهران شود. نیروهای بزرگی در حین تغییر جهت پیستون در حرکت بالا و تحت ساخت می شوند. میله اتصال جهت سیلندر که این نیرو بر روی آن کار می نماید به عنوان طرف رانش شناخته می شود و هم پیستون و هم دیواره سیلندر در همین ناحیه دچار سایش بیشتری می شوند. به طور معمول بر روی دامنهی پیستون در بالا و تحت سوراخهای ریزی هم جهت نفوذ روغن به درون پیستون تعبیه میشود. همین پیستونها عمدتا در ماشین های سواری و سبک به کارگیری میگردد. از طرف دیگر در بعضی از موتورهای سنگین از پیستونهای آلیاژ آلومینیومی به نظر داشتن خاصیت رسانش گرمایی مناسب همین ماده به کار گیری می‌گردد بدین ترتیب که به کار گیری از آن ، کنترل بهتر حرارت محفظه احتراق را مهیا آورده و به این ترتیب باعث در اختیار گرفتن بهتر احتراق میگردد. فرآورده بکار رفته در تولید گونه های پیستون اتومبیل باعث کارایی خوب تر و عملکرد فراوان موثری در آن خواهد شد؛ چون همین قطعه در دمای زیادی قرار گرفته و در حالت دشواری به فعالیت خویش ادامه می دهد. به عامل شتاب بالا و مسافت نزدیکی که نسبتبه دیگر اجزا همسایه خود دارا‌هستند باید دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل فعالیت کنند. علت رایج دیگری که برای همین کار وجود داراست انبساط بیش از ترازو پیستون در محل خروج دود است ولی این حالتی عمده در سیلندرهایی رخداد می افتد که بر بر روی دهانه خروجی آن‌ها پل زده شده می باشد . شیارها در نصیب بالایی دامنه قرار داشته و رینگها در درون آن جای میگیرند. به جهت مراقبت این مسافت ، پیستون باید دقیقاً اتومبیل کاری شود و آلیاژی که از آن ساخته شده هست دقیقاً مشخص می شود تا انبساط حرارتی را در حیث بگیرد. در اینجا به جهت فهم بهتر ادامه مطالب باید نکته ای را درباره سوپاپ اتومبیل شرح دهیم ، در سیلندرهای یک ماشین ممکن می باشد از یک سوپاپ محل ورود و یک سوپاپ خروجی به کار گیری کنند که به آن سیلندر دو سوپاپه می گویند. علاوه بر همین ، بخش اعظمی از موتورها پیستون را اهمیت به کارگیری از روغن اسپری شده در نصیب زیر خنک می کنند. حلقه روغني كه در قسمت پایین پیستون قرار مي گیرد,وظیفه جمع آوري روغن هاي اضافي از روي تراز بوش را دارد. این حذف وزن را به دست‌کم می رساند و تراز تماس در بین پیستون و دیواره سیلندر را کاهش می دهد ، بنابراین اصطکاک کاهش می یابد.