مقاوم سازی با FRP

جهت الیاف FRP موازی مهم جهت اکثر وقت ها نیروهای وارده است و در همین ساختار هم از نوارهای FRP و نیز از روکش الیاف FRP به فعالیت گرفته میشود. کاشت پیچ یا میلگرد به سه طرز گوناگون انجام میشود. عملیات کارگزاری مواد باید به وسیله پیمانکار خبره و آموزش دیده و زیر نظارت تام انجام شود. ملات جاری ترکیبی از آب، سیمان، ماسه، مواد ضد انقباض و روانساز می باشد. ملات داخل شکاف طی مدت دوران لازم فعالیت آوري میگردد تا سیمان به مقاومت حتمی برسد. بدیهی است مقداري ملات از درون ترک خارج شده و باقیمانده در پیرامون میلگرد در درون رخنه متراکم میگردد. در مواردي براي تقویت عضو ضروری می باشد میلگرد یا این که بولت در باطن بتن کاشته شود. در همین روش همانند روشهاي گذشته نخست سوراخی به قطر حدود 2 میلیمتر بزرگتر از قطر پیچ در بتن ایجاد می گردد، آن‌گاه پیچ دارای مهار مکانیکی را باطن سوراخ قرار می دهند. این امر موجب می­شود که مقاومت بنا در برابر زمین‌لرزه ­های حیاتی عصر برگشت طولانی­ خیس (که طبیعتا شدیدتر نیز می­ باشند) عمده گردد یا این که به تعبیر و تفسیر دیگر احتمال فروریزش بنا در برابر این زلزله­ ها کمتر می­ یابد .سیستمهای جاذب یا مستهلک کننده انرژی (Dampers) بر اساس افزایش ضریب میرایی ساختمان سازه شده ­اند. 3. مقاوم سازی کلیدی FRP در اکثر موارد ارزانتر از بقیه روش های مقاوم سازی مقاوم سازی کلیدی روش frp است. 4. مقاوم سازی اصلی FRP در عمده موردها ارزانتر از سایر روشهای مقاوم سازی است. به کارگیری از طریق تقویت اهمیت FRP منجر کمتر میزان تخریب در اعضای بتنی را دارااست که این امر سبب ساز جراحت کمتر به بتن در حین اجرای تقویت خواهد شد. دال ها تقویت شده با FRP خصوصاً اساسی نسبت کوچکتر تقویت، قبل از تولید نقص از طریق اعوجاج ها نسبتاً پهناور و عرض رخنه های وسیع، هشدار واجب را می دهند. تبیین روشهای بررسی و در حیث گرفتن ضرایب ایمنی در طراحی با ملاحظات اقتصادی سبب ساز به تدوین کردن دستورالعمل ها و آئین نامههای محاسباتی و اجرایی شدند که از آن پاراگراف می توان به آیین طومار های ISIS کانادا، FIB اروپا و ACI 440 R ایالات متحده اشاره نمود. این‌که شکست مقاوم سازی در یک تیر طبق کدامیک از همین حالات شکل می دهد، به کارداران متعددی از گزاره مشخصات فولاد خمشی و برشی باطن مقطع، ابعاد هندسی، خصوصیات مصالح مصرف شده و لایه چسب بکار رفته بستگی دارد. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استعمال از مقاوم سازی ستون حیاتی frp ، شما شاید می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.