نمی دانید آنتی اسکالانت چیست؟

عدم به کارگیری از ماده ضد رسوب ممبران، آسیب جدی به ممبران های دستگاه RO می زند و موجب کاهش دبی خروجی و همچنین بالا رفتن TDS آب و ارتقا فشار بر پمپ طبقاتی دستگاه می عوارض آنتی اسکالانت گردد. عدم به کارگیری از این مواد به شدت بر عملکرد غشاها تاثیر منفی ایجاد نموده و سبب فساد آن‌ها میشود. حیاتی دقت به سیال مورد حیث و دسته املاح و یون ها و ترکیبات موجود در آن‌ها باید PH ایده آل به جهت آنتی اسکالانت را انتخاب کرد. باید دقت نمود که از دوز بهینه همین ضد رسوب که به طور معمول در میان ۲ تا ۴ میلی گرم بر لیتر می باشد استعمال نمود ذیل در غیر همین صورت می تواند سبب ساز جراحت به دستگاه به طور مثال تولید رسوب در ممبران ها گردد. آنتی اسکالانت اسمز معکوس به ملازم مقدار پاره ای از مواد اسیدی به سیستم تزریق شده و از ساخت رسوب بر روی ممبران ها جلوگیری می کند. مهم اعتنا به توان فراوان فراوان همین مواد در دوری از ساخت رسوب در تجهیزات و دستگاه ها، کاربردهای متعددی به جهت آن‌ها وجود دارد. تزریق میزان ناچیز یا بیش از ترازو آنها اثر گذاری منفی به همپا خواهد داشت و به این عامل اساسی نرم افزارهای گوناگون از قبیل Corola.t میزان ظریف دوز آن ها تحلیل میشود. علاوه براین، مقدار PH، دما، میزان TDS و دبی آب ورودی هم کلیه در همین فرمول نقش دارا هستند و در نهایت مقدار دوز دقیق به کمک قابل انعطاف افزارهای منحصر از گزاره Corola.t میزان گیری می گردد. به جهت به کار گیری از آنتی اسکالانت ابتدا باید مقدار دقیق به جهت تزریق همین مواد انتخاب گردد. مقدار آنتی اسکالانت مطلوب را بایستی مهم آب تصفیه شده رقیق کرد و بوسیله دوزینگ پمپ به باطن سیستم مهم دوز مشخص و معلوم تزریق کرد .نکته مهمی که می بایست به آن دقت داشته باشید، میزان دوز و زمانه تزریق است. به جهت مثال برای یک دستگاه آب شیرین کن صنعتی به گنجایش 50 متر مکعب در شبانه روز دارای TDS کاهش از 3000ppm و دارای در حیث گرفتن 60 % ریکاوری (بازدهی) دستگاه، آب ورودی به دستگاه 83 متر مکعب در شبانه روز می شود که کلیدی مقدار دوز تزریق 3ppm می بایست به جهت هر روز کارکرد دستگاه میزان 250 گرم از مواد آنتی اسکالانت فرمولاسیون فلوکن 260 استفاده نمود.