ویروس کرونا ویروس: آیا با بستن مرزهای بایرن ، واکنش کووید آلمان لکنت زبان دارد؟

بزرگترین ایالت فدرال آلمان اقدامات سختگیرانه جدیدی را برای ویروس کرونا انجام می دهد که فراتر از آنهایی است که تحت قفل جزئی دولت ملی اعمال شده است ، زیرا نرخ عفونت کووید در سراسر کشور افزایش می یابد.

مارکوس سودر ، رئیس جمهور بایرن اعلام کرد که از امروز تا 5 ژانویه ، افرادی که در این ایالت زندگی می کنند فقط به دلایل خاص از جمله رفتن به محل کار ، حضور در قرارهای پزشکی ، خرید و ورزش مجاز به ترک خانه خود هستند.

شما آنچه را که می خواستید پیدا کرده اید …

هفته از چندین منبع استفاده می کند تا دید گسترده تری به شما بدهد. برای ادامه مطالعه به صورت رایگان ثبت نام کنید.