کربن فعال { زغال فعال} چیست؟

مراحل ایجاد زغال فعال ( ذغال فعال ) تقریباً به موردها ذیل تقسیم می شود:کربن سازی ، خنک سازی ، فعال سازی ، شستشو و بقیه فرآیندهای تصفیه شده. این بدان مفهوم می باشد که کربن خالص اهمیت یک طریق گرمایش معروف به تجزیه در اثر حرارت استخراج می شود. در طی پروسه کربن شدن ، بخش اعظم موادسازنده غیر کربنی نظیر اکسیژن ، هیدروژن و نیتروژن اهمیت جداسازی پیرولیتی ماده اولیه به عنوان گونه های گازی گریزو فرار از بین می روند. اثر قسمتی فیلتراسیون اساسی عواملی مثل مقدار کربن فعال و دوران تماس آب اساسی مواد کربن فعال انتخاب می­ شود. به عنوان مثال ، در تصفیه آب ، نقره در منافذ کربن ترکیب می شود تا آلودگی هایی مثل جیوه و آرسنیک آلی را از آب به جهت مصارف آشامیدنی خانگی فیلتر کند. خاصیت جاذب ذغال برای او‌لین بار در آخرها قرن 18 بازدید و کشف شد. هنگامی که فرم متخلخل کربن ساخت می شود ، می بایست اکسید شود ، به این ترتیب می تواند جاذب باشد. در در آغاز از مواد کربنی مضاعف متراکم استعمال می شود ، زیرا نتیجه آخرین به جهت اهداف زغال فعال ( ذغال فعال ) باید دوچندان متخلخل باشد. زمانی که این ماده کربنیزه می شود ، بایستی اکسید شود ، یا کلیدی اکسیژن تصفیه شود ، یا این که در اثر قرار گرفتن در معرض CO2 یا بخار ، یا این که به وسیله یک تیمار شیمیایی اسید و باز. که می تواند به شکل ذغال سنگ ، ذغال سنگ نارس ، یا این که هر ماده آلی کربن دار کربنیزه شود. اعتنا کنید که تراز کیفی کربن فعال در صنعت های غذایی به شکل ویژه ای اصلی دارد، به این رخ که به کارگیری از کربن فعال با مرحله کیفی پایین می تواند آلایندگی محصولات خوراکی را به دنبال کربن فعال بشل داشته باشد. باقی‌مانده اتمهای کربن ابتدایی خویش را به رخ نوع هایی از ورقهای معطر به صورت تصادفی بهم لینک می دهند. هم جنین در واحد های تصفیه پساب و در مرحله سوم از همین ماده به جهت بهبود کیفیت تصفیه و حذف موادی که نسبت به مواد گزینه استعمال در تصفیه و طریق های آن مقاوم میباشند به کارگیری می شود. کربن های اکسترود شده یا گلوله ای فعال EAC اصلی قطر های از 0.8 تا 5 میلی متر. دسته مزو تخلخل حساس منافذ یک تا 25 نانومتری بوده و ماکر تخلخل قطر منافذش 25 نانومتر است. از آنجا که ذرات کربن فعال بسیار متخلخل میباشند ، حیاتی سطح های گسترده ای میباشند که در رخنه ها و تونل های مرحله خویش عده شده اند. به جهت اشخاصی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از کربن فعال اصفهان ، شما ممکن است می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.