4 اسکراب صورت خانگی برای انواع پوست

مقدمه: بسياري از عفونت آسیب هاي جراحي بيمارستاني که موجب مرگ و تحميل هزينه هاي زياد بر جامعه مي شود از رویه تماس دست کارکنان منتقل مي گردند و شستشوي دستها به روش صحيح يکي از موثرترين شيوه هاي پيشگيري از انتقال عفونت است. پس از شستشو، برای مدت 10 روز در اتاق (سایه) نگه­داری شد تا خشک شوند و پس از خرد کردن، 150 گرم از آن توسط مخلوط آب و اتانول 96 سکو و با طرز ماسریشن عصاره­گیری شدند. روش مکانیکی شایع­ترین طرز برداشت پلاک میکروبی بوده که مهم هدف پاکسازی سطوح دندانی و جلوگیری از تشکیل کولونی­های میکروبی صورت می­گیرد(1 و2). قبل از هر چیزی بایستی از اسکراب ای به کارگیری نمایید که حساس برند شناخت باشد و توجه نمایید که دانه های اسکراب نباید درشت باشد، یک اسکراب خوب دارای دانه های ریز می باشد چون چنانچه دانه های ان درشت باشد به سلول های پوستی اسیب می زند. در او‌لین اسکراب روزمره افراد، در مرحله قبل از اسکراب، بلافاصله آن‌گاه از اسکراب و 30 دقیقه پس از اسکراب از انگشتان دست موفق (dominant)آنها نمونهگیری به عمل میآمد. مطالعه حاضر جهت تعيين ميزان رعايت تکنيک هاي اسکراب دست حساس محلول پوويدون آيوداين 10 درصد در اتاق هاي عمل بيمارستان هاي آموزشي دانشکده علوم پزشکي تبريز در سال 1394 انجام شد.روش بررسي: اين مطالعه توصيفي مقطعي بر روي تمام کارمندان مشغول به کار در اتاق عمل شکل گرفت. القاء بیهوشی اساسی تزریق زایلازین هیدروکلراید 2 درصد (10 mg/kg; Woerden, Holland) و کتامین هیدروکلراید 5 درصد (55 mg/kg; Woerden, اسکراب رخ تی تری Holland) به­صورت داخل صفاقی اسکراب رخ عسل انجام گردید. در روزهای چهارم، هشتم و شانزدهم آن‌گاه از ساخت زخم، پس از القاء بیهوشی عمومی یک تکه کل ضخامت از بافت جلدی شامل 2 میلی­متر از حاشیه پوست تندرست به همپا گزیده از بافت جوانه­ای، جدا گشته و بلافاصله در باطن ظرف حاوی فرمالین بافر 10 % قرار داده شد. در حدود 90 % موارد هاليتوزيس منشاء درون دهاني دارد.

پست جدید پیشنهادی
باربری بلوار تعاون - اتوبار بلوار تعاون - 20% تخفیف - 44440426