Category خبر اول

نیاز به ایجاد سیاست بهداشت روان


قسمت چهاردهم

تمرکز علمی آفریقا در این هفته زمان می برد تا در مورد چگونگی آسیب رساندن مسائل زندگی مانند طلاق به سلامت روانی فرد و نیاز آفریقا به ایجاد یک سیاست سلامت روان.

آیا می خواهید در مورد آنچه در علم در آفریقا اتفاق می افتد بیشتر بدانید؟ س questionsالات خود را برای ما ارسال کنید و ما یک متخصص برای پاسخ به آنها پیدا خواهیم کرد – پیام یا پیام صوتی WhatsApp +254799042513 .

تمرکز علمی آفریقا ، با سلی آموتابی.


بودجه این برنامه توسط مرکز ژورنالیسم اروپا ، از طریق برنامه کمک ه...

Read More

COVID-19 یک “طوفان کامل” برای قربانیان قاچاق اعضای بدن

است
از آنجا که از دست دادن شغل های جهانی به دلیل همه گیری COVID-19 افزایش یافته است ، افراد ناامید به دنبال راه های جدیدی برای کسب درآمد از طریق رسانه های اجتماعی هستند و شواهد نشان دهنده افزایش مرگبار قاچاق اعضای غیرقانونی اعضای بدن است.

در آوریل ، شیوکومار (که نام او برای محافظت از هویت خود تغییر داده شده است) ، با اطمینان از پیوستن به صنعت تولید محلی ساری ، وامی برای یک دستگاه بافندگی دریافت کرد.

و سپس آمار همه گیر شد.

“من چاره ای ندارم اما اگر کلیه های خود ...

Read More