Interior Design|طراحی داخلی|طراحی داخلی منزل|دکوراسیون داخلی|طراحی داخلی آشپزخانه

در واقعیت در طراحی داخلی شخص طراح به فضای اتاق و طراحی و مرمت و ایجاد المانهای چشمانداز میپردازد و بیش از هر کسی اهمیت معماران و پیمانکاران ساختمانی سروکار دارند، کار آن‌ها فراوان گسترده هست و از طراحی نگارگری کف و دیوار ساختمان تا چیدمان لوازم تزئینی متغیر خواهد بود. طراح داخلی نیازمند عمل و همکاری نزدیک اهمیت اعضا نهایی، به خواسته طراحی فضای متناسب اهمیت نیازهای مشتری می باشد. سبک دکوراسیون مدرن به طور معمول مینیمال می باشد به این مضمون‌ که بسیار سادهانگارانه طراحی شده و از کمترین وسایل تزئینی به جهت دکوراسیون آن استفاده میشود. در دکوراسیون مدرن به تابلوهای نقاشی سبکهای مدرن و اکسسوریهای خلاقانه و هنری فراوان توجه میشود، حتی گزینش لوسترها و پردهها هم کلیدی توجه به ترند روز شکل میگیرد و هرچه صورت هنریتر و انتزاعیتری داشته باشد در این سبک طراحی داخلی 207 پذیرفتهتر خواهد بود. میشود، در واقع بایستی گفت گزینش همین عناصر بصری است که نقش مهمی در سبکهای متعدد طراحی و دکوراسیون داخلی دارد، به این ترتیب در انتخاب این فاکتور بایستی غایت توجه و سلیقه به عمل برده شود. نکتهی مهمی که در طراحی داخلی وجود دارااست همین است که شما می بایست منظور ها و انتظارات خود را از طراحی داخلی جدید محفظه خود، به طراح داخلی بگویید تا بتواند خوب تر به شما امداد کند. گاهی نیاز هست تا برای وصال به نتیجه دلخواه حتی تغییراتی در تولید اتاقها و فضای داخلی داشت، به طور مثال پارتیشنبندی یا حتی برداشتن منتخب از دیوارها مسائلی می باشد که یک طراح داخلی به جهت رسیدن به هدف خویش در اجرای نقشهای که در ذهن دارد به آن ها میپردازد. زیرا به زبان ساده می توان گفت به ساختمان و طراحی داخلی منزل دست زده نمی شود و با استفاده از عنصرها و المان هایی که در محفظه خانه یا اداره و … درصورتیکه فکر میکنید که همین فن تحصیلی مربوط به بازه زمانی معاصر میباشد طاقت فرسا در اشتباه هستید، طراحی دکوراسیون داخلی رشتهای است که از آخرها قرن هجدهم وجود داشته است. حتی درصورتیکه تحصیلات آکادمیک را در این حوزه به دست آوردن نکرده اید، می توانید در دوره های آموزش متعدد کمپانی نمایید. بوهمیان یا سبک کولی وار از پرطرفدارترین سبک های طراحی داخلی میباشد چون پایبندی خاصی به قوانین ندارد.